Kontakt

Emília Špaková

konateľ/obchodný zástupca

t.č.: +421 918 256 999

email: obchod@mileri.sk

Tibor Kuczman

obchodný zástupca

t.č.: +421 905 662 385

email: kuczman@mileri.sk

 

Ing. Zuzana Margitánová

logistika/objednávky

t.č.: +421 907 366 485

email: objednavky@mileri.sk

 

Marcel Bodnár

vedúci skladu

t.č.: +421 915 939 592

email: bodnar@mileri.sk

 

Vladimír Schmidt

skladník

t.č.: +421 907 591 247

 

Fakturačné údaje:

Mileri s.r.o.

Tehliarska 49/6416

071 01 Michalovce

Register: Okresný súd Košice I, oddiel: Sro, Vložka číslo: 42701/V

Bankové spojenie: VÚB, a.s.
IBAN: SK15 0200 0000 0038 8879 8353
SWIFT: SUBASKBX