Kontakt

Emília Špaková
konateľ/obchodný zástupca
t.č.: +421 918 256 999
email: obchod@mileri.sk
Ing. Zuzana Margitánová
logistika-dodávateľské vzťahy
t.č.: +421 907 366 485
email: logistika@mileri.sk
Mgr. Vladimíra Bodnárová
logistika-odberateľské vzťahy
t.č.: +421 917 852 132
email: objednavky@mileri.sk
Marcel Bodnár
vedúci skladu
t.č.: +421 915 939 592
email: bodnar@mileri.sk
Vladimír Schmidt
skladník
t.č.: +421 907 591 247

Fakturačné údaje:
Mileri s.r.o.
Tehliarska 49/6416
071 01 Michalovce
Register: Okresný súd Košice I, oddiel: Sro, Vložka číslo: 42701/V

Bankové spojenie: VÚB, a.s.
IBAN: SK15 0200 0000 0038 8879 8353
SWIFT: SUBASKBX