Kontakt

Emília Špaková

konateľ

t.č.: +421 918 256 999

email: obchod@mileri.sk, logistika@mileri.sk

 

Fakturačné údaje:

Mileri s.r.o.

Tehliarska 49/6416

071 01 Michalovce

Register: Okresný súd Košice I, oddiel: Sro, Vložka číslo: 42701/V

Bankové spojenie: VÚB, a.s.
IBAN: SK15 0200 0000 0038 8879 8353
SWIFT: SUBASKBX